Bordrolu Çalışanlar için

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası vefat ile tam ve daimi maluliyet teminatlarının yanı sıra, sigortalının çalışma durumuna göre istem dışı işsizlik teminatını kapsamaktadır.

İstem Dışı İşsizlik

Bordrolu çalışan sigortalılara sunduğumuz bu teminat, sigortalının işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye girer ve poliçe ile belirlenen limitler dâhilinde kredi taksitlerini karşılar.
(Olay başına 6 ay, kredi süresi boyunca 12 ay)

Vefat

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminatlar ile sigortalının vefat etmesi durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödemesi yapılır. Bu teminatlar hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

Tam ve Daimi Maluliyet

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminatlar ile sigortalının veya tam ve daimi malul kalması durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödemesi yapılır. Bu teminatlar hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

Teminatlara ilişkin detaylar, istisnalar ve teminat limitleri ile ilgili lütfen bilgi formu, poliçe veya genel şartlara bakınız (Hayat, Borç Ödeme, Sağlık Sigortası Genel Şartları).


Çalışma şeklinizin değişmesi durumunda (serbest meslek sahibi, devlet memuru, ev hanımı, emekli, öğrenci) farklı teminatlar söz konusu olacağından lütfen ilgili çalışma şeklinde belirtilen teminat detaylarını inceleyiniz.

Bordro