Hayat Olayları

Hayatınızda dönüm noktası olan, evlilik, çocuk sahibi olma, taşınma ve mezuniyet dönemlerde TEB Cetelem Kredi Koruma Sigortası size destek olmak amacıyla poliçenizde belirtilen tutar kapsamında bir defaya mahsus ödeme yapar.

Evlilik: Sigortalının evlilik için gerçekleştirdiği harcamalara destek olmak üzere poliçede belirtilen tutar kapsamında sigortalıya ödeme yapılır.

Çocuk Sahibi Olma: Sigortalının kendisinin ya da sigortalının erkek olması halinde eşinin doğum yapması durumunda, doğum masrafları için gerçekleştirilen harcamalara destek olmak üzere poliçende belirtilen tutar kapsamında ödeme yapılır. Bu teminattan faydalanabilmek için gebelik başlangıç tarihinin sigorta başlangıç tarihinden sonra olması gerekmektedir.

Taşınma: Sigortalının herhangi bir sebeple bulunduğu ilden başka bir ile taşınması halinde gerçekleşen masraflara katkı sağlamak amacıyla poliçede belirtilen tutar kapsamında ödeme yapılır.

Mezuniyet: Sigortalının ya da çocuğunun sigorta başlangıç tarihinden sonra okul mezuniyeti olması halinde poliçede belirtilen tutar kapsamında ödeme yapılır. Bu teminattan sigortalının kendisi ya da bir çocuğunu yararlanabilmektedir.