TEB Cetelem | Kredi Koruma Hayat Sigortası

Kredi Koruma Hayat Sigortası


TEB Cetelem, hayattaki beklenmedik durumlara karşı sizi güvence altına almayı ve araç satın alırken gönül rahatlığı ile kredi kullanma kolaylığını sunar.

Kredi Koruma Hayat Sigortası, sizi istem dışı işsizlik, vefat, geçici iş göremezlik, tam ve daimi maluliyet ve tehlikeli hastalık gibi başınıza gelebilecek beklenmedik durumlarda oluşabilecek maddi sıkıntılara karşı korur.

Kredi Koruma Hayat Sigortası ile geri ödemelerinizi kredi vadeniz boyunca garanti altına alabilirsiniz. Üstelik kredi ve sigorta ürününüzü tek bir ödeme planı altında birleştirerek bütçe yönetiminize katkıda bulunabilirsiniz.

Vefat, istem dışı işsizlik veya geçici iş göremezlik gibi bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ortaya çıkabilecek finansal güçlüklere karşı güvence sağlayan Kredi Koruma Hayat Sigortası, bu durumlar karşısında kredi bakiyenizi, önceden belirlenmiş aylık kredi taksit süresi boyunca ve limitler dahilinde ödemenize olanak sağlar.

 


Avantajları Nelerdir?

  • Kredi geri ödemeleriniz esnasında beklenmedik bir sorunla karşılaşırsanız TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü devreye girerek teminatlar dahilinde kalan kredi borcunuzu güvence altına alır.
  • Basit ve hızlı başvuru süreci vardır.
  • Kredi taksitlerine aylık ilave edilen küçük tutarlarla ödeme kolaylığı sağlar.
  • Kredi süresi boyunca yenileme gerektirmez.
  • Hem bireysel hem de tüzel müşteriler yararlanabilir.


Kredi Koruma Hayat Sigortası dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Serbest Meslek Sahipleri ve Devlet Memurları

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası vefat, tam ve daimi maluliyet, ayrıca sigortalının çalışma durumuna göre geçici iş göremezlik teminatlarını kapsamaktadır.

 

Geçici İş Göremezlik

Kaza veya hastalık sonucu geçici olarak malul kalınması durumunda devreye giren bu teminattan serbest meslek sahipleri ve devlet memurları yararlanır; poliçe ile belirlenen limitler dâhilinde kredi taksitleri ödenir.

Vefat

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminat ile sigortalının vefat etmesi durumunda kalan kredi borcu poliçe şartları kapsamında ödenir. Bu teminat hayat sigortası genel şartları dahilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan tüm sigortalıları kapsar.

 

Tam ve Daimi Maluliyet

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olanlara sunulan bu teminatlar ile sigortalının veya tam ve daimi malul kalması durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödemesi yapılır. Bu teminatlar hayat sigortası genel şartları ve poliçe özel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

Teminatlara ilişkin detaylar, istisnalar ve teminat limitleri ile ilgili lütfen bilgi formu, poliçe veya genel şartlara bakınız.

Çalışma şeklinizin değişmesi durumunda (bordrolu çalışan, ev hanımı, emekli, öğrenci) farklı teminatlar söz konusu olacağından lütfen ilgili çalışma statüsünde belirtilen teminat detaylarını inceleyiniz.

 

Bordrolu Çalışanlar

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası vefat ile tam ve daimi maluliyet teminatlarının yanı sıra, sigortalının çalışma durumuna göre istem dışı işsizlik teminatını kapsamaktadır.

İstem Dışı İşsizlik

Bordrolu çalışan sigortalılara sunduğumuz bu teminat, sigortalının işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye girer ve poliçe ile belirlenen limitler dâhilinde kredi taksitlerini karşılar. (Olay başına 6 ay, kredi süresi boyunca 12 ay)

 

Vefat

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminatlar ile sigortalının vefat etmesi durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödemesi yapılır. Bu teminatlar hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

 

Tam ve Daimi Maluliyet

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminat ile sigortalının tam ve daimi malul kalması durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödemesi yapılır. Bu teminat hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

Teminatlara ilişkin detaylar, istisnalar ve teminat limitleri ile ilgili lütfen bilgi formu, poliçe veya genel şartlara bakınız (Hayat, Borç Ödeme, Sağlık Sigortası Genel Şartları).

Çalışma şeklinizin değişmesi durumunda (serbest meslek sahibi, devlet memuru, ev hanımı, emekli, öğrenci) farklı teminatlar söz konusu olacağından lütfen ilgili çalışma şeklinde belirtilen teminat detaylarını inceleyiniz.

 

Ev Hanımları, Öğrenciler, Emekliler

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası vefat, tam ve daimi maluliyet, ayrıca sigortalının çalışma durumuna göre tehlikeli hastalıklar teminatlarını kapsamaktadır.

Ev Hanımları, Öğrenciler, Emekliler için

Tehlikeli Hastalık

Ev hanımları, emekliler ve kredi kullanımı sırasında çalışmayan sigortalıların faydalanabileceği bu teminat; sigortalının kanser, kalp krizi, koroner arter bypass ameliyatı, hastalık sonucu inme, böbrek yetmezliği, ana organ nakli, felç gibi tehlikeli hastalıklardan birisine maruz kalması durumunda devreye girer ve kalan kredi borcunun tamamını öder.

 

Vefat

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminat ile sigortalının vefat etmesi durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödeme yapılır. Bu teminat hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

 

Tam ve Daimi Maluliyet

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminatlar ile sigortalının veya tam ve daimi malul kalması durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödemesi yapılır. Bu teminat hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

Teminatlara ilişkin detaylar, istisnalar ve teminat limitleri ile ilgili lütfen bilgilendirme formu, poliçe veya özel/genel şartlara bakınız (Hayat, Borç Ödeme, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ürün Özel Şartları).

Herhangi bir yerde çalışmaya başlamanız halinde (serbest meslek sahibi, devlet memuru veya bordrolu çalışan olarak) farklı teminatlar söz konusu olacağından lütfen ilgili çalışma şeklinde belirtilen teminat detaylarını inceleyiniz.

 

Hayat Olayları

Hayatınızda dönüm noktası olan, evlilik, çocuk sahibi olma, taşınma ve mezuniyet dönemlerde TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası size destek olmak amacıyla poliçenizde belirtilen tutar kapsamında bir defaya mahsus ödeme yapar.

Hayat Olayları

Evlilik: Sigortalının evlilik için gerçekleştirdiği harcamalara destek olmak üzere poliçede belirtilen tutar kapsamında sigortalıya ödeme yapılır.

Çocuk Sahibi Olma: Sigortalının kendisinin ya da sigortalının erkek olması halinde eşinin doğum yapması durumunda, doğum masrafları için gerçekleştirilen harcamalara destek olmak üzere poliçede belirtilen tutar kapsamında ödeme yapılır. Bu teminattan faydalanabilmek için gebelik başlangıç tarihinin sigorta başlangıç tarihinden sonra olması gerekmektedir.

Taşınma: Sigortalının herhangi bir sebeple bulunduğu ilden başka bir ile taşınması halinde gerçekleşen masraflara katkı sağlamak amacıyla poliçede belirtilen tutar kapsamında ödeme yapılır.

Mezuniyet: Sigortalının ya da çocuğunun sigorta başlangıç tarihinden sonra okul mezuniyeti olması halinde poliçede belirtilen tutar kapsamında ödeme yapılır. Bu teminattan sigortalının kendisi ya da bir çocuğu yararlanabilmektedir.

Hem bireysel hem tüzel müşterilerimiz, kredi vadesinin 12 aydan az olması durumunda Vefat ve Tam ve Daimi Maluliyet teminatlarını içerecek şekilde Kredi Koruma Hayat Sigortası’ndan yararlanabilir.
Vefat ve Tam ve Daimi Maluliyet teminatları ile ilgili riskin gerçekleşmesi durumunda kalan kredi borcu poliçe şartları kapsamında ödenir. Kısa süreli Kredi Koruma Hayat Sigortası dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaydınız Başarılı

Ana Sayfaya Dön

Hata

Güvenlik kodunu yazınız