TEB Cetelem | Çerez Politikası

TEB Finansman A.Ş. Çerez Politikası

TEB Finansman A.Ş. (“TEB Cetelem”) olarak, faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi kapsamında işlenen kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, finansal kuruluş olmanın da verdiği sorumluluk bilinciyle, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermekteyiz.

İşbu TEB Finansman A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI (“Politika”), kurumsal web sitesinde (“Site”) işletilmekte olan müşteri/site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili kişi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

İşbu Politika’da web sitemizde hangi tür çerezlerin, hangi amaçlarla kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz gibi hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Çerez nedir?

Çerezler (Cookie) bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, o sitenin internet tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır.

 • Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar ve bu tip çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler
 • Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar, çerezlerin kullanım ömrüne bağlı olarak bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar

Çerezler genel anlamıyla, internet sitelerine güvenli bağlantının sağlanması, sitelerin daha kullanıcı dostu olması, sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması, sizi tanıyarak size özel hizmetler sunulabilmesi için kullanılırlar.

Temel olarak 4 farklı işlev gören çerez türü vardır:

1- Sitenin çalışması için zorunlu olan çerezler

Web sitesinde gezinmek ve size sunduğu temel özelliklerden faydalanmak için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan web sitesinde yayınlanan bilgileri sağlıklı görüntüleyemez ve özelliklerinden faydalanamazsınız. Bunlar geçici çerezler olup, tarayıcınızı kapattığınız anda silinmektedir.

2- Sitenin işlevselliğini artıran çerezler

Sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre web sitemizi fonksiyonel olarak uygun hale getirir ve yapmış olduğunuz tercihlerin (dil ayarları, girişlerin otomatik tamamlanması vb.) hatırlanmasına izin verir. Bu çerezler olmadan, web sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz.

3- Sitenin analizi için gerekli olan çerezler

Kurumsal web sitesinin performansını ve kullanıcı deneyimini arttırmamıza yardımcı olan çerezler olup, sayfalarımızın kullanıcı ziyaret sıklığı, alınan hataların kaynağı, kullanıcıların sitemizde geçirdiği toplam zaman gibi kullanım verileri hakkında bilgi sağlamaktadır.

4- Reklam ve pazarlama için kullanılan çerezler

Şirketimizin bilgisi dahilinde kullanılan üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir. Bu çerezler ile birlikte müşteri deneyimini artırmak, kişiselleştirilmiş reklam gösterebilmek ve yayınlanan reklamların takibi, performans ölçümleri ve hedeflemeleri yapılabilmektedir.

Sitede Hangi Tür Çerezler Kullanılmaktadır?

TEB Finansman A.Ş. olarak internet sitesinde yer alan geçici ve kalıcı olmak üzere iki tip ve bu iki tip altında yukarıdaki tabloda açıklamaları yer alan 3 farklı çerez türü (1, 3 ve 4) de kullanılmaktadır.

Söz konusu çerezler KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının, (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen hukuki sebeplerden birine veya birkaçına dayanılarak kullanılmaktadır. Sayılan hukuki sebeplerin bulunmaması halinde ise KVKK’ nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına dayanılarak çerez kullanımı gerçekleştirilmektedir. Sitede kullanılan çerezler aşağıdaki sebeplere dayanmaktadır.

 • Sitedeki kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kayıt edilmesi
 • Kurumsal ürün tercihlerinizin tahmin edilebilmesi ve size özel ürünler sunulabilmesi, size uygun reklamların gösterilebilmesi için sitemizdeki ziyaret bilgilerinizin kayıt altında tutulması
 • Sitenin performansının arttırılabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin kayıt edilmesi
 • Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için web analytics araçları tarafından web sitesinde geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi kullanıcı bağımsız istatistiki bilgi toplanması


Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda TEB Finansman A.Ş.’nin internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da internet sitemizdeki sayfaların bir kısmını göremeyebilirsiniz.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi aşağıdaki linkleri inceleyerek kişiselleştirme imkânına da sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Veri Sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

TEB Finansman A.Ş. olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakları rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

Yukarıda sayılan haklarınızı;

TEB Finansman A.Ş.’ye iletebilirsiniz.  Bunun yanı sıra, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntem aracılığıyla da iletebilirsiniz.

TEB Finansman A.Ş., yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla TEB Finansman A.Ş. tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Çerez Politikamız, 26.10.2020 tarihinde güncellenmiştir. TEB Finansman A.Ş., internet sitesinde kullanılan çerezleri değiştirebilir, ilave çerezler kullanabilir veya mevcut çerezlerin kullanımına son verebilir. Bu kapsamda Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkımızın saklı olduğunu, değişiklik halinde Politika’da güncel bilgiye ulaşabileceğinizi bildirmek isteriz.

 

Kaydınız Başarılı

Ana Sayfaya Dön

Hata

Güvenlik kodunu yazınız