TEB Cetelem | Hakkımızda

Biz Kimiz?

TEB Finansman Anonim Şirketi (“Şirket”) 21 Eylül 1995 tarihinde kurulmuş olup, 1996 yılı Ağustos ayından itibaren gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırmak üzere faaliyete geçmiştir.

Şirket, Ocak 2009 tarihinden itibaren sadece taşıt kredisi ve taşıt kredisi ile birlikte sunulan ürünler için finansman sağlayarak, otomotiv sektörünün gelişimi ve büyümesine hizmet etmekte, otomobil markalarının ve bu markaların yetkili satıcı ağı satışlarının artırılmasına yönelik çeşitli finansal çözümler sunmaktadır.

31 Aralık 2023 itibariyle; Şirket’in sermayesinde doğrudan hakimiyet Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de bulunmaktadır. TEB Finansman A.Ş.'nin BNP Paribas Personal Finance S.A ve TEB Holding A.Ş.’deki paylarının tamamının Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ye devredilmesi işlemi 23.01.2023 tarihinde tamamlanmış ve bu tarihten itibaren TEB Finansman A.Ş.'nin tek pay sahibi Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olmuştur.

Şirket’in yeni hissedarı Türk Ekonomi Bankası için otomotiv sektörü stratejik olarak öncelikli olup, 100% oranında iştiraki olan TEB Finansman A.Ş. bünyesinde bir yeniden yapılandırma süreci, sinerji projesi paralelinde hayata geçirilmiştir. Bu proje ve yeniden yapılandırma ile; otomotiv sektöründe önemli seviyede Pazar payına sahip olan ve uzun zamandır ticari anlaşmalar ile çalışılan otomotiv Distributor ve yetkili satıcılarının taleplerini karşılayabilmek, onlara sunulan hizmet kalitesini daha iyi seviyelere taşımak ve daha uygun finansal koşullar sağlamak hedeflenmiştir.

 


Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası, TEB Grubu’nun ilk kuruluşu olup 1927 yılında faaliyete başlamıştır. TEB Grubu şirketlerinin büyük bölümünün kurucusu ve hissedarı konumundadır. 1980'lerde bankalar genellikle ülke çapına yayılmış geniş şube ağları ile hizmet sunarken; TEB, o dönemlerde ağırlıklı olarak dış ticaret finansmanı ve yatırım danışmanlığı konularındaki faaliyetleri ile tanınmıştır.

Ülkemizdeki Özel Bankacılık faaliyetlerinin öncülüğünü yapan Türk Ekonomi Bankası, Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı konumunu, genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğinin yanı sıra, yatırım, finansal kiralama, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki iştirakleri ile sürdürmektedir.

TEB, 10 Şubat 2005 tarihinde, bugün varlık yönetiminde dünyanın 7., Euro bölgesinin 1. bankası olan ve 74 ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır.

Daha fazla bilgi için: http://www.teb.com.tr

Dernek Üyeliklerimiz

Bağlı Olduğumuz Kamu Otoriteleri, Meslek Kuruluşları ve Mevzuatlar

Finansal Kurumlar Birliği 

BDDK 

TBB Risk Merkezi 

SPK 

BDDK mevzuat 

SPK Mevzuat 

ETİK İÇ BİLDİRİM

Çalışanlar, üstlerince verilen talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, herhangi bir personel, alınan talimatın yasal ve/veya iç düzenlemelere, mesleki etik kurallara ve bu kuralların uygulama tarzına aykırı olduğuna inandığı takdirde, bu durumu talimatı verenden bir üst konumdaki amirine ve/veya TEB Finansman A.Ş. Uyum ve İç Kontrol Bölümü’ne bildirmelidir. Böyle bir hareket, herhangi bir sebeple bildirimde bulunan personeli suçlayan konumuna düşürmez.

TEB Finansman A.Ş.’nin yolsuzlukla mücadele, yasal düzenlemeler ve Grup politikalarına uyum çalışmalarının önemli unsurlarından biri de İç Bildirim sistemidir. Söz konusu sistem, şirketin eski çalışanları, tedarikçileri ve alt yüklenicilerinin de kullanımına açıktır. Bu kişiler etikbildirim@tebcetelem.com.tr adresi üzerinden Uyum ve İç Kontrol Bölümü’ne bildirimde bulunabilirler.Müşterilerimizin kredi işlemlerine ilişkin soru, talep ve önerileri için ise TEB Cetelem | Bize Ulaşın üzerinden hizmet verilmektedir.

 

Kaydınız Başarılı

Ana Sayfaya Dön

Hata

Güvenlik kodunu yazınız