Ev Hanımları, Öğrenciler, Emekliler için

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası vefat, tam ve daimi maluliyet, ayrıca sigortalının çalışma durumuna göre tehlikeli hastalıklar teminatlarını kapsamaktadır.

Tehlikeli Hastalık

Ev hanımları, emekliler ve kredi kullanımı sırasında çalışmayan sigortalıların faydalanabileceği bu teminat; sigortalının kanser, kalp krizi, koroner arter bypass ameliyatı, hastalık sonucu inme, böbrek yetmezliği, ana organ nakli, felç gibi tehlikeli hastalıklardan birisine maruz kalması durumunda devreye girer ve kalan kredi borcunun tamamını öder.

Vefat

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminatlar ile sigortalının vefat etmesi durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödeme yapılır. Bu teminatlar hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

Tam ve Daimi Maluliyet

TEB Cetelem Kredi Koruma Hayat Sigortası sahibi olan herkese sunulan bu teminatlar ile sigortalının veya tam ve daimi malul kalması durumunda kalan kredi borcunun poliçe şartları kapsamında ödemesi yapılır. Bu teminatlar hayat sigortası genel şartları dâhilinde çalışma statüsüne bağlı olmadan, tüm sigortalıları kapsar.

Teminatlara ilişkin detaylar, istisnalar ve teminat limitleri ile ilgili lütfen bilgilendirme formu, poliçe veya özel/genel şartlara bakınız (Hayat, Borç Ödeme, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ürün Özel Şartları).


Herhangi bir yerde çalışmaya başlamanız halinde (serbest meslek sahibi, devlet memuru veya bordrolu çalışan olarak) farklı teminatlar söz konusu olacağından lütfen ilgili çalışma şeklinde belirtilen teminat detaylarını inceleyiniz.

Ev Hanımları-Öğrenciler-Emekliler